Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Πώς συντάσσεται το Βιογραφικό Σημείωμα




Το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύει αιτήσεις για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας και αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Εδώ υπάρχουν κάποιες βασικές οδηγίες για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη συγγραφή του βιογραφικού.
Στόχος σας είναι να τραβήξετε την προσοχή του αποδέκτη, να δημιουργήσετε θετικές εντυπώσεις για το άτομο σας και να πείσετε ότι είστε το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση.

ΜΟΡΦH ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟY

Ένα βιογραφικό πρέπει να είναι:

 1. Σύντομο και λιτό, το πολύ μέχρι δυο σελίδες.
 2. Ευανάγνωστο και καθαρό.
 3. Ορθογραφημένο και δίχως συντακτικά λάθη.
 4. Τυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α4 χρώματος λευκού αν και δεν αποκλείεται και κάποιο απαλό χρώμα.

ΔΟΜΗ

Η δομή του Βιογραφικού πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Διεύθυνση κατοικίας
 3. Ταχυδρομικό κώδικα
 4. Αριθμό τηλεφώνου
 5. Ημερομηνία γέννησης
 6. Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν πρόκειται για άντρα)
 7. Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος – άγαμος, αριθμός παιδιών)
 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:

Στην ενότητα αυτή δώστε έμφαση σε εκείνα τα προσόντα σας, που αφορούν άμεσα τη θέση που ζητάτε π.χ εκπαιδευτικά σεμινάρια, ειδίκευση κ.ά. Η παρουσίαση αυτή θα πρέπει να είναι σύντομη 2-3 γραμμές.

ΣΠΟΥΔΕΣ:

Γράψτε τις σπουδές που έχετε κάνει κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες, καταλήγοντας πότε και από πιο Λύκειο αποφοιτήσατε.
Σε αυτή την ενότητα επίσης μπορείτε να αναφέρετε και μερικά μαθήματα που παρακολουθήσατε στη διάρκεια των σπουδών σας και έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας που ζητάτε.
Ο βαθμός του πτυχίου δεν είναι απαραίτητο να αναφερθεί εκτός και αν έχει ζητηθεί ή είναι αρκετά υψηλός.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Αν θέλετε σ΄ αυτή την ενότητα μπορείτε να αναφέρετε μερικά μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει στη σχολή και έχουν να κάνουν άμεσα με τη συγκεκριμένη θέση που κάνατε αίτηση για πρόσληψη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Δώστε συγκεκριμένες πληροφορίες για σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν :

 1. Στον τίτλο του σεμιναρίου
 2. Στο φορέα της διοργάνωσης τους
 3. Στις ώρες παρακολούθησης
 4. Στη χρονολογία που έγινε το σεμινάριο
 5. Στον ακριβή τίτλο που αποκομίσατε, αν υπάρχει.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Δώστε πληροφορίες για τις επαγγελματικές δραστηριότητες όπως:

 • Όνομα εταιρίας που εργαστήκατε
 • Τον τίτλο που είχατε
 • Τις αρμοδιότητες σας.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

Εδώ θα αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν ακόμα και κατά τα σχολικά σας χρόνια.


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

 • Επίπεδο γνώσης κάθε γλώσσας
 • Πτυχίο που έχετε για κάθε γλώσσα
 • Βαθμός πτυχίου δεν είναι απαραίτητος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ:

 • Απαριθμήστε τα προγράμματα που ξέρετε
 • Τις γλώσσες προγραμματισμού
 • Την ευχέρεια κίνησης στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

Εδώ θα αναφέρετε πως αξιοποιείτε τον ελεύθερο χρόνο σας. Τα προσωπικά ενδιαφέροντα αποτελούν σημαντικά στοιχεία ενός βιογραφικού, γιατί συμπληρώνουν τη σφαιρική παρουσίαση της προσωπικότητας σας.

Υπόδειγμα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜA1

1 σχόλιο:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails